correlation.update

Descripció

objecte correlació.actualitzar(correlacions d'objecte/matriu)

Aquest mètode permet actualitzar noves correlacions.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de correlació que han d'ésser actualitzades.

La propietat correlationid s'ha de definir per cada correlació; totes les altres propietats són opcionals. Només les propietats passades s'actualitzaran; la resta romandran sense canvis.

A mé de les propietats de correlació estàndard, el mètode accepta els següents paràmetres.

Paràmetre Tipus Descripció
filter object Objecte filtre per reemplaçar el filtre actual.
operations array operacions de correlació enlloc de les operacions existents.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les correlacions actualitzades sota la propietat correlationids.

Exemples

Desactivar una correlació

Consulta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.update",
      "params": {
        "correlationid": "1",
        "status": "1"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reemplaçar condicions, mantinguent el mètode d'avaluació

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.update",
      "params": {
        "correlationid": "1",
        "filter": {
          "conditions": [
            {
              "type": 3,
              "oldtag": "error",
              "newtag": "ok"
            }
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CCorrelation::update() in ui/include/classes/api/services/CCorrelation.php.