17 Valors de retorn

Vista general

Aquesta secció ensenya els detalls dels valors retornats per alguns elements de l'agent Zabbix.

system.sw.packages.get

La sortida d'aquest element és una matriu d'objectes que conté cadascuna de les claus següents:

 • name - nom del paquet
 • manager - gestor de paquets que va informar d'aquestes dades (rpm, dpkg, pacman o pkgtool)
 • version - versió del paquet
 • size - mida del paquet sense comprimir en octets (si no és disponible, s'estableix a 0 (per l'agent 2 de Zabbix - des de 6.4.11))
 • arch - arquitectura de paquets
 • buildtime - un objecte amb 2 entrades:
  • timestamp - marca de temps UNIX quan es va crear el paquet (si no és disponible, establiu-lo a 0)
  • value - data i hora llegibles per l'home en què es va crear el paquet (si no és disponible, estableix la cadena buida)
 • installtime - un objecte amb 2 entrades:
  • timestamp - marca de temps UNIX quan es va instal·lar el paquet (si no és disponible, establiu-lo a 0)
  • value - data i hora llegibles per l'home en què es va instal·lar el paquet (si no és disponible, estableix la cadena buida)

Per exemple:

[
        {
            "name": "util-linux-core",
            "manager": "rpm",
            "version": "2.37.4-3.el9",
            "size": 1296335,
            "arch": "x86_64",
            "buildtime": {
                "timestamp" : 1653552239,
                "value" : "Sep 20 01:39:40 2021 UTC"
            },
            "installtime": {
                "timestamp" : 1660780885,
                "value" : "Aug 18 00:01:25 2022 UTC"
            }
        },
        {
        "name": "xfonts-base",
        "manager": "dpkg",
        "version": "1:1.0.5",
        "size": 7337984,
        "arch": "all",
        "buildtime": {
          "timestamp": 0,
          "value": ""
           },
        "installtime": {
          "timestamp": 0,
               "value": ""
        }
      }
    ]