5 Passarel·la Java

Vista general

El suport natiu per monitorar les aplicacions JMX existeix en forma d'un dimoni Zabbix anomenat "Zabbix Java Gateway", disponible des de Zabbix 2.0. Zabbix Java Gateway és un dimoni escrit en Java. Per conèixer el valor d'un comptador JMX concret d'un equip, el servidor Zabbix consulta la passarel·la Java, que utilitza l'API de gestió de JMX per consultar l'aplicació en qüestió de forma remota. L'aplicació no necessita instal·lació de programari addicional, només comenceu amb l'opció -Dcom.sun.management.jmxremote a la línia d'ordres.

La passarel·la Java accepta connexió entrant del servidor o proxy Zabbix i només es pot emprar com a "proxy passiu". A diferència del proxy Zabbix, també es pot emprar des del proxy Zabbix (els proxys de Zabbix no es poden encadenar). L'accés a cada passarel·la Java es configura directament al servidor Zabbix o al fitxer de configuració del proxy, de manera que només es pot configurar una passarel·la Java per servidor Zabbix o proxy Zabbix. Si un equip té elements del tipus d'agent JMX i elements d'un altre tipus, només els elements de l'agent JMX es passen a la passarel·la de Java per obtindre'ls.

Quan s'ha d'actualitzar un element a través de la passarel·la Java, el servidor o proxy Zabbix es connecta a la passarel·la Java i demana el valor, que la passarel·la Java al seu torn recupera i torna al servidor o al proxy. Com a tal, la passarel·la Java no desa cap valor a la memòria cau.

El servidor o proxy Zabbix tenen un tipus específic de processos que es connecten a la passarel·la Java, controlats per l'opció StartJavaPollers. Internament, la passarel·la Java inicia diversos fils, controlats per l'opció START_POLLERS. Al costat del servidor, si una connexió triga més de Temps d'espera segons, s'acabarà, però és possible que la passarel·la Java encara sigui ocupada recuperant el valor del comptador JMX. Per solucionar-ho, hi ha l'opció TIMEOUT a la passarel·la Java que permet establir el temps d'espera per a les operacions de la xarxa JMX.

El servidor o el proxy Zabbix mirarà d'agrupar les peticions a un únic objectiu JMX tant com sigui possible (afectat pels intervals d'elements) i enviar-les a la passarel·la Java en una única connexió per obtindre un millor rendiment.

Es recomana que StartJavaPollers sigui inferior o igual a START_POLLERS, ans al contrari podria haver-hi situacions en què no hi hagi cap fil disponible a la passarel·la de Java per atendre les peticions entrants; en aquest cas, la passarel·la Java empra ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy, el que vol dir que el fil principal atendrà la petició entrant i temporalment l'etiqueta no acceptarà cap nova petició.

Si intenteu monitorar aplicacions Java basades en Wildfly amb la passarel·la Zabbix Java, instal·leu el darrer jboss-client.jar disponible a la pàgina de descàrrega de Wildfly.

Obtindre la passarel·la Java

Podeu instal·lar Java Gateway des de la font o descarregant els paquets des del lloc web de Zabbix.

Mitjançant els enllaços següents, podeu accedir a informació sobre com obtindre i executar la passarel·la Zabbix Java, com configurar el servidor Zabbix (o el proxy Zabbix) per emprar la passarel·la Zabbix Java per a la supervisió de JMX i com configurar els elements Zabbix a la interfície web que corresponen a comptadors JMX particulars.

Instal·la des de Instruccions Instruccions
Sources Installation Configuration
packages RHEL Installation Configuration
packages Debian/Ubuntu Installation Configuration