7 Descoberta de sensors IPMI

Vista general

És possible descobrir automàticament sensors IPMI.

Per fer-ho, podeu emprar una combinació de:

  • Element IPMI ipmi.get (admès des de Zabbix 5.0.0) com a element mestre
  • Regles de descoberta de baix nivell i prototips d'elements dependents

Configuració

Element principal

Creeu un element IPMI amb la clau següent:

 ipmi.get

Estableix el tipus d'informació a "Text" per a dades JSON possiblement grans.

Regla LLD dependent

Creeu una regla de descoberta de baix nivell com a tipus "Element dependent":

Com a element principal, seleccioneu l'element ipmi.get que hem creat.

A la pestanya "Macros LLD", definiu una macro personalitzada amb el JSONPath corresponent:

Prototip d'element dependent

Creeu un prototip d'element amb el tipus "Item dependent" en aquesta regla de LLD. Com a element mestre d'aquest prototip, trieu l'element ipmi.get que hem creat.

Tingueu en compte l'ús de la macro {#SENSOR_ID} al nom i la clau del prototip de l'element:

  • Nom: valor IPMI per al sensor {#SENSOR_ID}
  • Clau: ipmi_sensor[{#SENSOR_ID}]

Com a tipus d'informació, Numèric (sense signe).

A la pestanya "Preprocessament" del prototip d'element, trieu JSONPath i empreu l'expressió JSONPath següent com a paràmetre:

 $.[?(@.id=='{#SENSOR_ID}')].value.first()

Quan comença la descoberta, es crea un element per sensor IPMI. Aquest element retornarà el valor sencer del sensor donat.