14 Biblioteca de Python per a l'API Zabbix

Vista general

zabbix_utils és una biblioteca de Python per a:

  • treballar amb l'API de Zabbix;
  • fer com de Zabbix sender;
  • fer com de Zabbix get.

És compatible amb Zabbix 5.0, 6.0, 6.4 i posteriors.