13 Descoberta emprant dades de Prometheus

Vista general

Les dades proporcionades en format de filera de Prometheus es poden emprar per la descoberta de baix nivell.

Consulteu comprovacions de Prometheus per obtindre més detalls sobre com s'implementa la consulta de dades de Prometheus a Zabbix.

Configuració

La regla de descoberta de baix nivell s'ha de crear com a element dependent de l'element principal HTTP que recull les dades de Prometheus.

Prometheus a JSON

A la regla de descoberta, navegueu a la pestanya Preprocessament i trieu l'opció de preprocessament Prometheus to JSON. Les dades en format JSON són necessàries per a la descoberta i l'opció de preprocessament Prometheus to JSON retornarà exactament això, amb els atributs següents:

 • nom mètric
 • valor mètric
 • ajuda (si és present)
 • tipus (si n'hi ha)
 • etiquetes (si n'hi han)
 • línia crua

Per exemple, consultant wmi_logical_disk_free_bytes:

d'aquestes línies de Prometeu:

# HELP wmi_logical_disk_free_bytes Free space in bytes (LogicalDisk.PercentFreeSpace)
    # TYPE wmi_logical_disk_free_bytes gauge
    wmi_logical_disk_free_bytes{volume="C:"} 3.5180249088e+11
    wmi_logical_disk_free_bytes{volume="D:"} 2.627731456e+09
    wmi_logical_disk_free_bytes{volume="HarddiskVolume4"} 4.59276288e+08

retornarà:

[
      {
        "name": "wmi_logical_disk_free_bytes",
        "help": "Free space in bytes (LogicalDisk.PercentFreeSpace)",
        "type": "gauge",
        "labels": {
          "volume": "C:"
        },
        "value": "3.5180249088e+11",
        "line_raw": "wmi_logical_disk_free_bytes{volume=\"C:\"} 3.5180249088e+11"
      },
      {
        "name": "wmi_logical_disk_free_bytes",
        "help": "Free space in bytes (LogicalDisk.PercentFreeSpace)",
        "type": "gauge",
        "labels": {
          "volume": "D:"
        },
        "value": "2.627731456e+09",
        "line_raw": "wmi_logical_disk_free_bytes{volume=\"D:\"} 2.627731456e+09"
      },
      {
        "name": "wmi_logical_disk_free_bytes",
        "help": "Free space in bytes (LogicalDisk.PercentFreeSpace)",
        "type": "gauge",
        "labels": {
          "volume": "HarddiskVolume4"
        },
        "value": "4.59276288e+08",
        "line_raw": "wmi_logical_disk_free_bytes{volume=\"HarddiskVolume4\"} 4.59276288e+08"
      }
    ]
Mapatge de les macros LLD

Llavors, hem d'anar a la pestanya de Macros LLD i fer aquests mapatges:

{#VOLUME}=$.labels['volume']
    {#METRIC}=$['name']
    {#HELP}=$['help']
Prototip d'element

És possible que vulgueu crear un prototip d'element com aquest:

amb opcions de preprocessament: