map.delete

Descripció

object map.delete(array mapIds)

Aquest mètode permet esborrar mapes.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs des mapes que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels mapes esborrats sota la propietat sysmapids.

Exemples

Esborrar diversos mapes

Esborrar dos mapes.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "map.delete",
      "params": [
        "12",
        "34"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "sysmapids": [
          "12",
          "34"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CMap::delete() in ui/include/classes/api/services/CMap.php.