1 Notificacions globals

Vista general

Les notificacions globals són una manera de veure els problemes que es són produint actualment directament a la pantalla on sou a la interfície de Zabbix.

Sense notificacions globals, treballar en llocs diferents de Problemes o els Taulers de control no mostraria informació sobre problemes actuals. Les notificacions globals mostraran aquesta informació independentment d'on siguis.

Les notificacions globals impliquen tant mostrar un missatge com [reproduir un so].

Configuració

Les notificacions globals es poden activar per usuari a la pestanya Missatgeria de Configuració del perfil.

perfil_c.png

Paràmetre Descripció
Missatgeria frontal Marqueu la casella de selecció per activar les notificacions globals.
Temps d'espera del missatge Podeu definir durant quant de temps es veurà el missatge. De manera predeterminada, els missatges romandran a la pantalla durant 60 segons.
S'admeten sufixos de temps, p. 30s, 5m, 2h, 1d.
Reprodueix el so Pots definir quant de temps es reproduirà el so.
Un cop - el so es reprodueix una vegada i completament.
10 segons - el so es repeteix durant 10 segons.
Temps d'espera del missatge - el so es repeteix mentre el missatge és visible.
Gravetat del trigger Podeu establir la gravetat del trigger per a les quals s'activaran les notificacions i els sons globals. També podeu triar els sons adequats per a diferents severitats.
Si no hi ha cap severitat marcada, no es veurà pas cap missatge.
A més, els missatges de recuperació només es veuran per a aquells graus de gravetat marcats. Per tant, si marqueu Recuperació i Desastre, es veuran notificacions globals dels problemes i de les recuperacions dels desencadenants de la gravetat del desastre.
Mostra els problemes esborrats Marqueu la casella de selecció per mostrar notificacions de problemes que, d'altra manera, es suprimirien (no es mostrarien) a causa del manteniment de l'equip.
Visualització de missatges globals

Quan arriben els missatges, es mostren en una secció flotant al costat dret. Aquesta secció es pot reposicionar lliurement arrossegant la seva capçalera.

global_messages.png

Per a aquesta secció, hi ha diversos controls disponibles:

  • el botó Informar silencia el so de l'alarma activa;
  • el botó Silenciar/Desactivar alterna entre reproduir i no reproduir els sons de l'alarma.