3 Vista general de les dades

Aquest giny és obsolet i s'eliminarà a la propera versió principal. Penseu en emprar el giny Equips principals.

Vista general

Al giny de vista general de dades, podeu veure les dades més recents per a un grup d'equips.

El color dels elements del problema es basa en el color de la gravetat del problema, que es pot ajustar a la pantalla Actualització del problema.

De manera predeterminada, només es mostren els valors que es troben en les darreres 24 hores. Aquest límit s'ha introduït amb l'objectiu de millorar els temps de càrrega inicials de pàgines grans de dades més recents. Aquest límit es pot configurar a AdministracióGeneralGUI, empran l'opció Període màxim de visualització de l'historial.

Si feu clic a una dada, s'ofereix enllaços a alguns gràfics predefinits o valors més recents.

Tingueu en compte que es mostren 50 registres per defecte (configurables a AdministracióGeneralGUI, emprant el Nombre màxim de columnes i fileres de la vista general opció taules). Si existeixen més registres dels que s'han configurat per mostrar, apareix un missatge a la part inferior de la taula en què es demana que proporcionin criteris de filtrat més específics. No hi ha paginació. Tingueu en compte que aquest límit s'aplica primer, abans de qualsevol altre filtrat de dades, per exemple, per etiquetes.

Configuració

Per configurar, trieu Vista general de dades com a tipus:

A més dels paràmetres comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Grups d'equips Trieu grups d'equips. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començar a escriure el nom d'un grup oferirà un menú desplegable de grups coincidents. Desplaceu-vos cap avall per triar. Feu clic a 'x' per esborrar l'escollit.
Equips Seleccioneu equips. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començar a escriure el nom d'un equip oferirà un menú desplegable d'equips coincidents. Desplaceu-vos cap avall per triar. Feu clic a 'x' per esborrar l'escollit.
Etiquetes Especifiqueu etiquetes per limitar el nombre de dades d'elements que es mostren al giny. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden establir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms d'etiquetes especificats i valors (distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
No existeix - exclou l'especificat noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions que tinguin el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O<br >O - n'hi ha prou si es compleix una condició
Mostra els problemes esborrats Marqueu la casella de selecció per mostrar problemes que d'altra manera s'esborrarien (no es mostren) a causa del manteniment de l'equip.
Ubicació de l'equip Seleccioneu la ubicació de l'equip - esquerra o superior.