triggerprototype.update

Descripció

object triggerprototype.update(object/array triggerPrototypes)

Aquest mètode permet actualitzar els prototips de triggers.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del prototip de trigger per actualitzar.

La propietat triggerid s'ha d'establir per a cada prototip de trigger, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les [propietats estàndard del prototip de trigger] (object#trigger_prototype), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
dependencies array Triggers i prototips de trigger dels quals depèn el prototip de trigger.

La propietat triggerid s'ha d'establir per als triggers.
tags array Etiquetes de prototip de trigger.

L'expressió de trigger s'ha de donar en la seva forma ampliada i ha de contindre almenys un prototip d'element.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels prototips de triggers actualitzats sota la propietat triggerids.

Exemples

Activar prototips de triggers

Activa un prototip de trigger; és a dir, defineix el seu estat a 0.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "triggerprototype.update",
      "params": {
        "triggerid": "13938",
        "status": 0
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "13938"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reemplaçar les etiquetes de prototip de trigger

Reemplaça les etiquetes d'un prototip de trigger.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "triggerprototype.update",
      "params": {
        "triggerid": "17373",
        "tags": [
          {
            "tag": "volume",
            "value": "{#FSNAME}"
          },
          {
            "tag": "type",
            "value": "{#FSTYPE}"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "17373"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CTriggerPrototype::update() in ui/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php.