Table of Contents

Configuració

Aquesta classe és dissenyada per exportar i importar informació de la configuració de Zabbix.

Mètodes disponibles: