userdirectory.update

Descripció

object userdirectory.update(object/array userDirectory)

Aquest mètode permet actualitzar directoris d'usuaris.

Aquest mètode només és disponible per als usuaris de tipus Super admin.

Paràmetres

(object/array) Propietats del directori d'usuaris per actualitzar.

La propietat userdirectoryid s'ha d'establir per a cada directori d'usuaris. La resta de propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats donades, totes les altres romandran sense canvis.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels directoris d'usuari actualitzats sota la propietat userdirectoryids.

Exemples

Estableix una paraula de pas enllaçada al directori d'usuari

Estableix la nova paraula de pas enllaçada per a un directori d'usuari.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "userdirectory.update",
      "params": {
        "userdirectoryid": "3",
        "bind_password": "newldappassword"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userdirectoryids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }
Actualitza els mapatges per al directori d'usuari

Actualitza els mapatges dels grups d'aprovisionament i els mapatges de tipus de suport per al directori d'usuari "2".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "userdirectory.update",
      "params": {
        "userdirectoryid": "2",
        "provision_media": [
            {
              "name": "exemple.cat",
              "mediatypeid": "1",
              "attribute": "[email protected]"
            }
          ],
          "provision_groups": [
            {
              "name": "Administradors de Zabbix",
              "roleid": "2",
              "user_groups": [
                {
                  "usrgrpid": "7"
                },
                {
                  "usrgrpid": "8"
                },
                {
                  "usrgrpid": "11"
                }
              ]
            }
          ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userdirectoryids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUserDirectory::update() a ui/include/classes/api/services/CUserDirectory.php.