acció.crear

Descripció

object action.create(object/array actions)

Aquest mètode permet crear accions noves.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Accions per crear.

A més de les propietat d'accions per defecte, el mètode accepta els paràmetres següents:

Paràmetre Tipus Descripció
filtre objecte Acció filtre objecte per a l'acció.
operacions matriu Acció operacions per crear per a l'acció.
recovery_operations matriu Acció operacions de recuperació per crear per a l'acció.
update_operations matriu Acció operacions d'actualització per crear per a l'acció.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs de les accions creades segons la propietat actionids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre de les accions donades.

Exemples

Crear una acció de trigger

Crear una acció que serà executada quan un trigger de l'equip "10084"que tingui la paraula "memòria" al seu nom entri en estat de PROBLEMA. L'acció tindrà 4 operacions configurades. L'acció ha de, primerament, enviar un missatge a tots els usuaris del grup d'usuaris "7" per via del tipus de suport "1". Si l'esdeveniment no fos pas corregit en 30 minuts, llavors farà córrer l'script "5" (script amb àmbit "Operació d'acció" a tots els equips del grup "2". Quan l'esdeveniment quedi resolt, una operació de recuperació notificarà a tots els usuaris que hagin rebut qualsevol dels missatges d'avís del problema. Si l'esdeveniment s'actualitza, es notificaran les operacions de reconeixement/actualització (amb un assumpte i missatge a mida) a tots els usuaris que hagin rebut qualsevol missatge veient el problema.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.create",
      "params": {
        "name": "Trigger action",
        "eventsource": 0,
        "esc_period": "30m",
        "filter": {
          "evaltype": 0,
          "conditions": [
            {
              "conditiontype": 1,
              "operator": 0,
              "value": "10084"
            },
            {
              "conditiontype": 3,
              "operator": 2,
              "value": "memory"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "operationtype": 0,
            "esc_step_from": 1,
            "esc_step_to": 1,
            "opmessage_grp": [
              {
                "usrgrpid": "7"
              }
            ],
            "opmessage": {
              "default_msg": 1,
              "mediatypeid": "1"
            }
          },
          {
            "operationtype": 1,
            "esc_step_from": 2,
            "esc_step_to": 2,
            "opconditions": [
              {
                "conditiontype": 14,
                "operator": 0,
                "value": "0"
              }
            ],
            "opcommand_grp": [
              {
                "groupid": "2"
              }
            ],
            "opcommand": {
              "scriptid": "5"
            }
          }
        ],
        "recovery_operations": [
          {
            "operationtype": "11",
            "opmessage": {
              "default_msg": 1
            }
          }  
        ],
        "update_operations": [
          {
            "operationtype": "12",
            "opmessage": {
              "default_msg": 0,
              "message": "Custom update operation message body",
              "subject": "Custom update operation message subject"
            }
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          "17"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear una acció de descoberta

Crea una acció que vincularà els equips descoberts amb la plantilla "10001".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.create",
      "params": {
        "name": "Discovery action",
        "eventsource": 1,
        "filter": {
          "evaltype": 0,
          "conditions": [
            {
              "conditiontype": 21,
              "operator": 0,
              "value": "1"
            },
            {
              "conditiontype": 10,
              "operator": 0,
              "value": "2"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "operationtype": 6,
            "optemplate": [
              {
                "templateid": "10001"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          "18"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Emprant un filtre d'expressió personalitzat

Crear un trigger que farà ús d'una expressió personalitzada - "A i (B o C)" - per avaluar les condicions d'acció. Quan el trigger amb una gravetat més alta o igual a "Avís" dels equips "10084" i "10106" assoleixin un estat PROBLEMA, l'acció enviarà un missatge a tots els usuaris del grup d'usuaris "7" via el tipus de suport "1". Els IDS de fòrmula "A", "B" i "C" s'han triat arbitràriament.

Petició:

{
    · "jsonrpc": "2.0",
    · "method": "action.create",
    · "params": {
    · "name": "Acció de trigger",
    · "eventsource": 0,
    · "esc_period": "15m",
    · "filter": {
    · "evaltype": 3,
    · "formula": "A i (B o C)",
    · "conditions": [
    · {
    · "conditiontype": 4,
    · "operator": 5,
    · "value": "2",
    · "formulaid": "A"
    · },
    · {
    · "conditiontype": 1,
    · "operator": 0,
    · "value": "10084",
    · "formulaid": "B"
    · },
    · {
    · "conditiontype": 1,
    · "operator": 0,
    · "value": "10106",
    · "formulaid": "C"
    · }
    · ]
    · },
    · "operations": [
    · {
    · "operationtype": 0,
    · "esc_step_from": 1,
    · "esc_step_to": 1,
    · "opmessage_grp": [
    · {
    · "usrgrpid": "7"
    · }
    · ],
    · "opmessage": {
    · "default_msg": 1,
    · "mediatypeid": "1"
    · }
    · }
    · ]
    · },
    · "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
    · "id": 1
    }

Resposta:

{
    · "jsonrpc": "2.0",
    · "result": {
    · "actionids": [
    · "18"
    · ]
    · },
    · "id": 1
    }

Crear una regla de registre automàtic d'agent

Crea una acció d'autoregistre que afegeix un equip al grup d'equips "2" quan el nom d'equip contingui "SRV" o trobi "AlmaLinux" a les metadades.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.create",
      "params": {
        "name": "Registrar servidors Linux",
        "eventsource": "2",
        "filter": {
          "evaltype": "2",
          "conditions": [
            {
              "conditiontype": "22",
              "operator": "2",
              "value": "SRV"
            },
            {
              "conditiontype": "24",
              "operator": "2",
              "value": "AlmaLinux"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "operationtype": "4",
            "opgroup": [
              {
                "groupid": "2"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          19
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CAction::create() in ui/include/classes/api/services/CAction.php.