token.update

Descripció

object token.update(object/array tokens)

Aquest mètode permet actualitzar tokens.

Cal el permís de Gestionar els testimonis de l'API perquè el rol d'usuari pugui gestionar els testimonis d'altres usuaris.

Paràmetres

(object/array) Propietats del token per actualitzar.

La propietat tokenid s'ha d'establir per a cada token, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

El mètode admet tokens amb les propietats estàndard del token.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels tokens actualitzats sota la propietat tokenids.

Exemples

Esborrar la data de caducitat d'un token

Esborra la data de caducitat d'un token.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.update",
      "params": {
        "tokenid": "2",
        "expires_at": "0"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tokenids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CToken::update() in ui/include/classes/api/services/CToken.php.