Table of Contents

Macro d'usuari

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb macros d'usuari de nivell d'equip i globals.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles: